Nếu bạn quên Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu truy cập vui lòng hãy gửi thư điện tử về địa chỉ hòm thư hỗ trợ kỹ thuật của VINALAB: it@vinalab.org.vn.

HỘI CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Tel: 04.3754.3128                                

Fax: 04.3793.0659

Email: info@vinalab.org.vn

HEAD OFFICE
Add: 130 Nguyen Duc Canh Str, Tuong Mai Ward, Hoang Mai Dist., Ha Noi
Tel: (+84)24 6683 9670 - Fax: (+84)24 3634 3449
Email: info@vinalab.org.vn

THE OFFICE OF THE SOUTH
Add: N0 163, Dien Bien Phu Str, 15 Ward, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City
Tel: (+84 ) 283 514 7352 - Fax: (+84 ) 283 514 7351

Vietnam Association of Testing Laboratories (VINALAB) is a member of Vietnam Union of Science and Technology Association. VINALAB was established by Decision No.25/2003/QĐ-BNV of Minister of Home Affairs’ dated on June 10, 2003. The Founding Assembly was held on July 17, 2003...

Copyright © 2014 VINALAB - All Right Reserved.
|
|
|
RSS